Hoe werkt XCMS?

Heel eenvoudig: in de onderstaande afbeelding is links een website weergegeven zoals een bezoeker deze ziet en rechts zoals de beheerder de website ziet. Het enige verschil is de 'werkbalk.' De werkbalk geeft toegang tot de verschillende opmaakmogelijkheden en functies die het content management systeem (cms) biedt.

De werking is vergelijkbaar met die van Microsoft Word: in de tekst verschijnt een tekstcursor zodat direct tekst ingevoerd kan worden. De opmaak van tekst wordt geregeld via de werkbalk: kopteksten, vet, cursief, uitlijnen, lijsten, afbeeldingen, symbolen, en tabellen, het werkt net als in Word.

De hierboven getoonde website is uiteraard maar een voorbeeld. XCMS ondersteunt elk gewenst lay-out, of het nu een bestaande of nog te ontwikkelen website betreft.

XCMS biedt natuurlijk ook de voor het beheer van een website onmisbare functies als het maken van hyperlinks binnen de eigen website, naar documenten of bestanden, of naar pagina's op andere websites. Ook is het mogelijk hyperlinks naar bladwijzers in de dezelfde of andere pagina's te maken om zo bijvoorbeeld naar een ander hoofdstuk te verwijzen.  

Lees meer over wat het cms nog meer te bieden heeft...