XHTML: voordelen

Bij het ontwikkelen van een website kan het beste direct worden begonnen met het opmaken in XHTML. Ook bestaande websites kunnen relatief eenvoudig worden overgezet in XHTML om van de voordelen te profiteren:

  • Makkelijke overgang naar nieuwe technologie: het internet beweegt steeds meer in de richting van XML. Webpagina's, of liever documenten, opgemaakt in XHTML zijn het gemakkelijkst te vertalen aangezien het al een samenvoeging is van XML en HTML.
  • Betere, meer logische opmaak: XHTML brengt uniformiteit in de structuur van een document. De regels van XHTML waarborgen de structurele integriteit van een document. Zo zijn bepaalde constructies die onder HTML wel toegestaan waren nu niet meer mogelijk.
  • Verbeterde uitwisselbaarheid: In tegenstelling tot oude HTML documenten zijn geldige, goed opgemaakte XHTML documenten eenvoudig (automatisch) over te zetten voor gebruik op draadloze apparatuur, Braille-lezers en andere omgevingen. Bovendien helpen de stricte regels van XHTML problemen te voorkomen tussen de verschillende browsers. Hierdoor wordt het makkelijker om websites te ontwikkelen die geschikt zijn voor alle gangbare browsers als de Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla, etc.
  • Beter toegankelijkheid: Van veel websites wordt tegenwoordig verwacht dat ze voldoen aan richtlijnen als die van Drempels weg. XHTML documenten zijn hiervoor beter geschikt dan HTML documenten.