servers De high availability omgeving van XPOS

Waarom?

Iedereen is onaangenaam verrast als een website niet beschikbaar is. Dit kan gebeuren doordat 'het internet' niet werkt (bijv. storing bij een provider, etc.), maar ook als de webserver niet meer werkt.

Gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een website kunnen zijn:

  • Verminderde productiviteit
  • Interne en externe ontevredenheid van klanten
  • Slecht imago
  • Lagere winst, zowel van openstaande als van toekomstige transacties
  • Claims
  • Verlies van bestaande klanten en van prospects.

XPOS, als hostingpartij van uw website inclusief content management systeem, is er daarom alles aan gelegen om er voor te zorgen dat de webserver en daarmee uw website te allen tijde beschikbaar is en dat uw gegevens beschermd zijn.

Om die reden zet XPOS een server-park in dat aan alle eisen en wensen tegemoet komt van een veilige en beschikbare omgeving.

En dit server-park is uniek: bij geen enkele andere hostingprovider worden zoveel maatregelen getroffen voor een zekere en snelle service! Het server-park van XPOS wordt normaal alleen ingezet voor grote en/of belangrijke websites die enkele honderdduizenden bezoekers per maand trekken (bijv. websites van grote kranten of tv-zenders en/of banken.)

Wat is een zogenaamde high availability omgeving?

Een high availability omgeving is een opstelling van (web)servers die er voor zorgt dat 1 of meerdere websites onder alle omstandigheden snel en veilig blijven werken.

Een gewone opstelling bestaat normaliter maar uit 1 webserver, eventueel voorzien van een tweede webserver die het werk kan overnemen:

Een high availability omgeving bestaat uit een opstelling van meerdere servers die dusdanig zijn opgesteld en uitgevoerd dat het hele systeem blijft werken ook al vallen 1 of meerdere servers uit:

Bovenstaande opstelling kenmerkt zich door:

Redundante data-opslag: de gegevens op/van een website zijn van vitaal belang. De teksten en afbeeldingen kunnen over een langere tijd zijn vergaard en zijn vaak nergens anders opgeslagen. Ook verzamelde klantgegevens, bijv. van een online shop, zijn van grote waarde!
Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of niet beschikbaar zijn door een technische storing worden deze op verschillende lagen beschermd:
- elke server is uitgerust met 2 hardeschijven. Als een hardeschijf uitvalt neemt de andere de taak over, zonder verlies van gegevens;
- van alle gegevens wordt elke dag een backup gemaakt op een aparte server (de backup server) en deze backup wordt over langere tijd bewaart. Op deze manier kan eventueel verloren gegane data (door menselijke of technische fout) altijd worden hersteld.

Clustering van servers: meerdere servers dienen als webserver (webserver 1, 2 en 3). Voor u als klant of een bezoeker van de website gedragen deze servers zich als 1 webserver. Mochten door een storing 1 of meerdere servers uitvallen, dan is er niets aan de hand: de andere servers zorgen er voor dat de 'webserver' blijft werken.
Ander belangrijk voordeel van clustering: de servers delen de werklast. De loadbalancer verdeelt het internetverkeer gelijkmatig over alle webservers. Ook bij veel bezoekers blijft uw website dus snel en soepel werken!

Fouttolerantie: belangrijke servers, bijvoorbeeld de servers voor data-opslag, zijn dubbel uitgevoerd. Mocht door storing een server uitvallen, dan neemt de tweede server 'ongemerkt' de taak over. Ongemerkt natuurlijk voor u als klant of de bezoeker van een website, maar niet voor XPOS: terwijl de tweede server zijn werk doet kunnen wij de eerste server weer herstellen.

Alle servers in de opstelling worden ook continue gevolgd: alle belangrijke gegevens als werklast, geheugen- en hardeschijfgebruik worden gemeten en mocht een server dreigen uit te vallen, dan worden de mensen van systeembeheer direct op de hoogte gebracht, 24 uur per dag, 7 dagen per week.